jigar pandya

આસું નું ટીપું હતું કે 
હતું તારી વેદનાનું જાકળ 

અમે શોધી રહ્યાતા એમાં પ્રેમ અમારો 
અને એ નીકળ્યું અમારીજ ભૂલ નું એક કારણ 
0 Responses

Post a Comment